Välkommen till Snookerhallen

Front

  • 8 snookerbord
  • 5 biljardbord
  • 1 pyramidbiljardbord
  • 6 darttavlor
  • En bar med fullständiga rättigheter (endast för medlemmar)
  • Utrymme för att spela kort, backgammon eller schack.
  • En barmeny som erbjuder lättare förtäring såsom pasta,smörgåsar, toast. mm.

- Tänk på att ID-handling efterfrågas vid nytt medlemskap.
- LMA (lagen om mottagande av asylsökande) är inte en giltigt ID-handling.

Välkommen in på ett besök!