Välkommen till Snookerhallen

Front

Information:

 

Kära medlemmar

Snookerhallen kan nu meddela att vi kommer att stänga hallen från och med den 1 mars, i ca 4 månader framåt. Anledningen till att vi stänger beror på en renovering. Renoveringen berör vårt tak och måste göras på grund av bl.a. läckage och för att det finns en oro över eventuell rasrisk i framtiden.
Vi kommer att uppdatera er angående återöppning så fort vi vet datum, och vi kommer att öppna så fort som möjligt. Håll utkik på vår hemsida och facebook för ny information.

Ni som har köer och planerar att spela någon annanstans var vänliga att hämta era köer innan den 1 mars.

Vad gäller era medlemskap så kommer vi naturligtvis att kompensera er för det och det gör vi genom att förlänga dem med den tid som vi håller stängt.

Med vänliga hälsningar,
Snookerhallen


Dear members

Snookerhallen can now announce that we are closing the hall from the 1st of March, for approximately 4 months. The reason we are closing is due to a renovation. The renovation affects our roof and must be done due to leakage and because there is a concern that parts of the roof might collapse in the future. We will update you regarding reopening as soon as we know the date, and we will open as soon as possible. Keep an eye on our website and Facebook for new information.

Those of you who have queues and plan to play elsewhere, please pick up your queues before 1st March.

As for your membership, we will of course compensate you for the months you have paid for and we will do so by extending them with the time we are closed.

Sincerely,
Snookerhallen

 

—————————————————————————————

Hej alla glada medlemmar och blivande medlemmar!

  • 8 snookerbord
  • 5 biljardbord
  • 1 pyramidbiljardbord
  • 6 darttavlor
  • En bar med fullständiga rättigheter (endast för medlemmar)
  • Utrymme för att spela kort, backgammon eller schack.
  • En barmeny som erbjuder lättare förtäring såsom pasta,smörgåsar, toast. mm.

Våra öppettider:

På grund av pandemin är det nyA öppettider som gäller hos oss på Snookerhallen.

Måndag – Fredag 12:00 – 20:00
Lördag – Söndag 11:00 – 20:00

Vid frågor ring in till oss! 08-6584030

OBS! Tänk på att:

- Det råder pandemi, ni kan max vara fyra personer i sällskapet vid ert spelbord.
- Alltid ta med dig din ID-handling, även om du är medlem sedan tidigare. Vi begär ID-handling om du ser ut att vara under 30. Har vi begärt ID-handling och du inte har något med dig blir du ej beviljad inträde.

- ID-handling efterfrågas vid förnyande av medlemskap.

- LMA (lagen om mottagande av asylsökande) är ej en giltigt ID-handling.

Välkommen in!