Regler

Snookeregler i en något förenklad form hittar du i detta Regelhäfte

De officiella reglerna hittar du här

Vill man verkligen förkovra sig finns det mesta i denna Domarhandbok

Members club