Renovering av Snookerhallen


Kära medlemmar

Snookerhallen kan nu meddela den tråkiga nyheten att vi kommer att stänga hallen från och med den 1 mars, i ca 4 månader framåt. Anledningen till att vi stänger beror på en renovering som vår värd ska utföra. Renoveringen berör vårt tak och måste göras på grund av läckage och för att det idag finns en oro över eventuell rasrisk i framtiden. Vi kommer att uppdatera er kring återöppning så fort vi vet datum, och vi kommer att öppna så fort som möjligt. så håll utkik på både hemsida och facebook för ny information. Ni som har köer och planerar att spela någon annanstans var vänliga att hämta era köer innan den 1 mars. Vi tycker såklart att det här är fruktansvärt tråkigt och förstår att ni kanske har fler frågor eller funderingar. Det är bara att höra av er!

Vad gäller era medlemskap så kommer vi naturligtvis att kompensera er för det och det gör vi genom att förlänga dem med den tid som vi håller stängt.

Med vänliga hälsningar,
Snookerhallen

Dear members

Snookerhallen can now announce that we are closing the hall from the 1st of March, for approximately 4 months. The reason we are closing is due to a renovation. The renovation affects our roof and must be done due to leakage and because there is a concern that parts of the roof might collapse in the future. We will update you regarding reopening as soon as we know the date, and we will open as soon as possible. Keep an eye on our website and Facebook for new information.

Those of you who have queues and plan to play elsewhere, please pick up your queues before 1st March.

As for your membership, we will of course compensate you for the months you have paid for and we will do so by extending them with the time we are closed. Sincerely, Snookerhallen